Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Trong năm 2015 chưa đăng ký được MST, đến tháng 2 năm 2016 mới có MST, như thế thì khi QTT TNCN năm 2015, có được tính giảm trừ bản thân không?

Tôi muốn hỏi là trong năm 2015 tôi chưa đăng ký được mã số cá nhân đến tháng 2 năm 2016 tôi mới có mã số cá nhân, như thế thì khi quyết toán thuế TNCN năm 2015, tôi có được tính giảm trừ bản thân không?

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 2:58:21 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 14:58:37 17/07/2016

Khi quyết toán thuế TNCN năm 2015 bạn được tính giảm trừ cho bản thân đủ 12 tháng.

 

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!