Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Tôi muốn hỏi đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký?.

Tôi muốn hỏi đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký?.

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 10:53:49 SA

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 10:54:21 17/07/2016

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn thì thực hiện đăng ký để được cấp MST NPT tại tổ chức trả thu nhập. Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân đăng ký để được cấp MST NPT tại cơ quan thuế nơi cá nhân trực tiếp khai thuế.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!