Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Thu mua hàng nông sản của nông dân có cần chứng từ chuyển khoản qua ngân hàng không?

Kính gửi chi cục thuế huyện Hoài Đức.

Công ty chúng tôi chuyên bán hàng nông sản . Có những mặt hàng nông sản công ty chúng tôi mua vào của nông dân nhưng không có hóa đơn và nông dân có một số không có tài khoản ngân hàng, kế toán có lập bảng kê thu mua hàng hóa có chữ ký xác nhận của nông dân và dấu xác nhận của xã nông dân này cứ trú tại xã. Vậy chi cục thuế cho công ty tôi hỏi vậy những bảng kê thu mua hàng có được tính là chi phí hợp lý không, và có nhưng mặt hàng giá trị lớn lên tới 500.000.000 triệu đồng có chuyển khoản qua ngân hàng và có những bảng kê không có chứng từ chuyển khoản mà có phiếu chi có chữ ký của người nông dân bán. Kính mong chi cục thuế giải đáp thắc mắc này cho công ty chúng tôi.

 


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 09:55:35 17/08/2016

Chào bạn!

Trước khi trả lời câu hỏi của bạn mình xin nói rõ mình trả lời dựa vào thông tư chính sách chứ không đại diện cho Chi cục Thuế Hoài Đức nên bạn chỉ để tham khảo không lấy làm căn cứ là câu trả lời của bên Thuế Hoài Đức.

Theo Điểm 2.4 của Khoản 2  Điều 6 Thông tư 78. 

"Chi phí của DN mua hàng hóa, dịch vụ (Không có hóa đơn được phép lập bảng kệ thu mua hàng dvu  mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo TT này) nhưng không lập bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra:

...

- Mua hàng hóa dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng /năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của DN ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thự. Doanh nghiệp mua hàng hóa,dịch vụ được phép lập bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. "

Theo điểm c, khoản 1 Điều 6 Thông tư 78 "Khoản chi nếu có HÓA ĐƠN mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. 

Trường hợp của Công ty bạn thu mua hàng nông sản của người sản xuất ra chỉ phải lập bảng kê thì vẫn được tính vào chi phí hợp lý. Vì hộ cá nhân cung cấp nông sản cho bên bạn không nằm trong ngưỡng quy định dưới 100tr/năm và chỉ lập bảng kê không xuất hóa đơn nên khi thanh toán bằng tiền mặt vẫn được chấp nhận. 

Tuy nhiên Bảng kê của bên bạn phải theo đúng quy định tại điểm 2.4 khoản 2 diều 6 Thông tư 78. Ngoài ra khi bạn hoàn thuế hoặc quyết toán, các chi phí này nó chỉ là bảng kê không cớ chừng từ nên họ sẽ xuống kiểm tra những hộ cá nhân mà bạn ký kết và sẽ kiểm tra rất kỹ hồ sơ. 

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!