Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Phương pháp tính thuế tài nguyên

Kính gửi chuyên mục!

Tôi muốn hỏi về phương pháp tính thuế tài nguyên năm 2017 về lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản làm Vật liệu xây dựng.

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất đá làm vật liệu xây dựng thuộc tỉnh Đắk Nông.

 Đá hộc sau khi nổ mìn xong dùng búa đập ra các kích cỡ khác nhau, một phần được xuất bán, số lượng còn lại đưa vào máy nghiền, nghiền ra các sản phẩm đá làm vật liệu xây dựng như: đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6,,...

Tôi xin trình bày phương pháp tính thuế tài nguyên năm 2017 như sau, kính mong Chuyên mục giải đáp giúp tôi phương pháp tính thuế tài nguyên này có đúng với quy định của luật thuế tài nguyên hiện hành không?

Ví dụ:

- Giả sử tồn kho đầu kỳ các loại đá = 0m3

- Xác định sản lượng đá hộc khai thác trong tháng 01/2017: 8.000 m3.

- Tháng 1/2017, Công ty xuất bán các loại đá với số lượng như sau:

                  Tỷ lệ quy đổi đá thành phẩm    Số lượng đá       Doanh thu      “Quy đổi từ sản lượng đá các cỡ ra

 Lọai đá           về đá hộc                           xuất bán(m3)         (đồng)              sản lượng đá có sản lượng

                      theo quy định                                                                                    bán ra lớn nhất”(m3)

Đá 1x2           1,42                                          2.754              651.790.386                 2.754

Đá hộc           1                                                  98                  12.472.726                      69

Đá 2x4           1,4                                               565              110.432.015                    557

Đá 4x6           1,25                                         2.530,5            425.584.551                 2.227,6

Cộng                                                                                 1.200.279.738                 5.607,6

Căn cứ:   “Điều 5. Sản lượng tài nguyên tính thuế”  theo TT152/2015/TT-BTC hướng dẫn như sau:

1. Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng của tài nguyên thực tế khai thác trong kỳ tính thuế.

Trường hợp tài nguyên khai thác thu được sản phẩm tài nguyên có nhiều cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại khác nhau thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định theo sản lượng từng loại tài nguyên có cùng cấp độ, chất lượng, giá trị thương mại như nhau hoặc quy ra sản lượng của loại tài nguyên có sản lượng bán ra lớn nhất để làm căn cứ xác định sản lượng tính thuế cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong kỳ.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A khai thác đá sau nổ mìn, khai thác thu được đá hộc, đá dăm các ly khác nhau thì được phân loại theo từng cấp độ, chất lượng từng loại đá thu được để xác định sản lượng đá tính thuế của mỗi loại. Trường hợp, doanh nghiệp A có bán một phần sản lượng đá hộc, số đá hộc, đá dăm còn lại được đưa vào đập, nghiền thành các loại đá dăm có các cỡ (ly) khác nhau thì sản lượng tính thuế được xác định bằng cách quy từ sản lượng đá các cỡ (ly) ra sản lượng đá có sản lượng bán ra lớn nhất để xác định sản lượng đá thực tế khai thác để tính thuế tài nguyên. Doanh nghiệp A thực hiện khai, nộp thuế đối với sản lượng đá khai thác theo giá bán tương ứng.”

- Tôi  quy đổi sản lượng các loại đá xuất bán ra sản lượng đá  có sản lượng bán ra lớn nhất để xác định sản lượng đá thực tế khai thác để tính thuế tài nguyên được 5.607,6m3(sản lượng đá  có sản lượng bán ra lớn nhất trong tháng 01/2017 là đá 1x2).

- Đơn giá tính thuế tài nguyên T01/2017 (= 651.790.386 đồng/ 2.754 m3) = 236.670,4  đ/m3

Thuế tài nguyên Tháng 01/2017 kê khai và nộp là : 5.607,6 m3* 236.670,4đ/m3 *10% = 132.715.294 đồng.

Tôi xin được hỏi:

Nếu tôi kê khai với sản lượng 5.607,3m3 (đây là sản lượng đá xuất bán trong tháng được quy ra sản lượng đá  có sản lượng bán ra lớn nhất -Đá 1x2), trong khi sản lượng Đá hộc mà công ty khai thác được trong tháng  là 8.000m3 thì liệu có mâu thuẫn với Điều 9 theo TT152/2015/TT-BTC :

2. Hàng tháng, NNT thực hiện khai thuế đối với toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng (không phân biệt tồn kho hay đang trong quá trình chế biến).”

Tôi không biết phương pháp tính thuế tài nguyên như trên có đúng với quy định của luật thuế tài nguyên hiện hành không?

 Kính mong Chuyên mục vui lòng giải đáp giúp tôi trên cơ sở số liệu của ví dụ này  để tôi biết và thực hiện đúng theo quy định.

Xin chân  thành cảm ơn!


Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!