Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo có được xếp vào danh mục hàng hóa không chịu thuế GTGT không?

Công ty em nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo thì có được xếp vào danh mục hàng hóa không chịu thuế GTGT không ạ?


Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!