Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định: “Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.” Xin hỏi: Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 3:02:32 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 15:02:48 17/07/2016

Các dịch vụ kèm theo được hiểu là các dịch vụ bắt buộc phải có để duy trì căn nhà như điện, nước, điện thoại, … Do đó, nếu công ty ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo không đáp ứng điều kiện nêu trên thì các chi phí này được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!