Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Làm lại hóa đơn VAT trên giấy A4 để bổ sung phần nội dung.

Ngân hàng đã xuất hóa đơn VAT dịch vụ bảo lãnh thanh toán cho khách hàng từ tháng 07/2017. Trên hóa đơn in ra đã ghi rõ nội dung hàng hóa là dịch vụ bảo lãnh thanh toán. Do đối tác yêu cầu, khách hàng đề nghị bổ sung nội dung trên hóa đơn. Vậy có được soạn thảo lại hóa đơn VAT trên giấy A4, để bổ sung nội dung trên hóa đơn không (mọi yếu tố không thay đổi chỉ bổ sung thêm phần nội dung)


Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!