Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Khoản tiền cho cán bộ đơn vị đi học nước ngoài vẫn được chi trả, đơn vị quyết toán như thế nào?

Tôi muốn xin ý kiến về trường hợp cán bộ tại đơn vị, đi học (được học bổng)/đi biệt phái dài hạn (có lương) ở nước ngoài (trên 1 năm, 6 tháng) thì khoản tiền vẫn được chi trả tại đơn vị quyết toán như thế nào? Tính lũy tiến bình thường hay tính 10-20%?

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 2:57:29 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 14:57:43 17/07/2016

Căn cứ điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC: Trường hợp cán bộ tại đơn vị đi học (nhận học bổng) hoặc đi biệt phái dài hạn ở nước ngoài (nhận lương ở nước ngoài), kể cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam nhưng có nơi ở thường trú tại VN thì vẫn được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Do đó, nếu cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương tiền công chi trả tại Việt Nam theo Hợp đồng lao động dài hạn thì tổ chức trả thu nhập ở Việt Nam khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập nhận được tại tổ chức cơ quan ở Việt Nam.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!