Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN?

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động được quy định về điều kiện hưởng và mức hưởng trong quy chế tài chính của công ty thì có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? và khoản phụ cấp này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? có quy định về mức tối đa khoản phụ cấp này không ạ?

Câu hỏi bổ sung

18 Tháng Bảy 2016 3:19:55 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 15:20:24 18/07/2016

Trường hợp doanh nghiệp có khoản chi phụ cấp thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Điểm 2.6b Khoản 2 Điều 6Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì công ty được tính khoản chi phụ cấp cho người lao động nêu trên vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!