Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Mức tối đa cho khoản này?

Tôi có vướng mắc muốn hỏi như sau: Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động được quy định về điều kiện hưởng và mức hưởng trong quy chế tài chính của công ty thì có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Và khoản phụ cấp này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Có quy định về mức tối đa khoản phụ cấp này không ạ?

Câu hỏi bổ sung

18 Tháng Bảy 2016 8:26:31 SA

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 08:26:50 18/07/2016

Khoản tiền thuê nhà cho cá nhân tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (không gồm tiền thuê nhà), trừ trường hợp nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!