Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

khai sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Chào tư vấn

Doanh nghiệp tôi có phát hành hóa đơn vào ngày 29/03/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2016 tôi cho vào số mua phát hành trong kỳ và tôi có 1 sô hđơn bị hủy, có làm biên bản giữa hai bên và cho vào cột hủy. Nhưng bên cqthue bảo tôi khai sai quý 2/2016. Tôi khong biết khai sai thế nào vì doanh nghiệp tôi mới thành lập, kế toán chưa nắm đựơc nghiệp vụ.

Tôi cảm ơn.

Từ khóa: Hóa đơn

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 09:26:07 02/08/2016

Chào bạn

Doanh nghiệp bạn phát hành hóa đơn vào ngày 29/03/16 thì DN phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1/2016 mặc dù ngày sử dụng là tháng 4/16 vì nó tính từ ngày phát hành không phải tính từ ngày sử dụng, nếu bạn chưa nộp quý 1/16 sẽ bị phạt nộp chậm theo khoản 3 điều 13 thông tư 10 và bị phạt 6trieu.Số hóa đơn DN phát hành phải cho vào cột mua/phát hành trong kỳ và dể tồn cuối kỳ số hóa đơn đó.

Sang quý 2/2016 sẽ chuyển số tồn cuối kỳ của quý 1/16 vào tồn đầu kỳ (chứ không phải số mua/phát hành trong kỳ) của quý 2/16. 

Hóa đơn đã hủy, chưa xé khỏi cuống hoặc đã xé và làm biên bản hủy giữa hai bên vẫn là hóa đơn xóa bỏ, khi làm báo cáo BC26/AC bạn sẽ cho vào cột 14-15 số hóa đơn xóa bỏ đó. 

Hóa đơn được cho là hủy và cho vào cột 18-19 trong BC26/AC khi bạn làm thông báo kết quả hủy hóa đơn và gửi lên cơ quan thuế. Bạn có thể tham khảo Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn dã lập trong thông tư 39.

Trường hợp của bạn bị phạt khai sai theo khoản 1 điều 13 Thông tư 10 số tiền phạt là 600.000. Bạn bị phạt xong thì làm lại quý 2/2016.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 16:53:32 01/08/2016

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Gọi: 0933001499 – 0966001499 gặp Tuấn để được tư vấn miễn phí các dịch vụ

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!