Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Hóa đơn bán ra bị mất nhưng đã xóa bỏ

Doanh nghiệp A có 1 hóa đơn xuất cho bên B nhưng do bên B k lấy hàng nên bên mình đã thu hồi về và xóa bỏ. Trong quá trình vận chuyển bên chuyển phát nhanh làm mất hóa đơn đã xóa bỏ đó thì bên mình xử lý thế nào?

Từ khóa: Hóa đơn

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 15:07:46 22/07/2016

Chào bạn

Theo điểm a khoản 4 điều 11 trong thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014  "Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa dơn đã lập sai và đã xóa bỏ người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo"

Trường hợp DN bạn làm mất hóa đơn đã xóa bỏ nhưng phải có hóa đơn khác thay thế thì bên bạn sẽ không bị phạt tiền mà chỉ bị phạt cảnh cáo. Tuy nhiên bạn phải chứng minh được hóa đơn đó xóa bỏ vì lý do gì ví dụ có biên bản hủy giữa hai bên và có 1 hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn đã xóa bỏ còn nếu bạn không chứng minh được thì theo quy định bên bạn vẫn bị phạt 15trieu.

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 17:02:00 01/08/2016

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Gọi: 0933001499 – 0966001499 gặp Tuấn để được tư vấn miễn phí các dịch vụ. Tham khảo tại: www.cktc.vn

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!