Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Giải thích rõ quy định tại công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016?

Công văn 801/TCT-TNCN hướng dẫn: “Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.”
Xin hỏi: Trường hợp này có buộc cá nhân vẫn phải lập mẫu 02/UQ-QTT-TNCN hay không nộp?

Nếu cá nhân không nộp mẫu 02/UQ-QTT-TNCN thì DN làm sao có cơ sở lập danh sách?

Nếu cá nhân đã nộp mẫu 02/UQ-QTT-TNCN thì sao còn yêu cầu DN lập danh sách, như vậy vừa trái thông tư thuế TNCN và vừa tăng thủ tục hành chính? Cá nhân mới là người chịu trách nhiệm về việc thu nhập duy nhất để ủy quyền, chứ tại sao DN lại chịu trách nhiệm?

Xin được giải thích rõ quy định này?

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 3:00:35 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 15:01:01 17/07/2016

Để cắt giảm thủ tục hành chính, Tổ chức cá nhân trả thu nhập có nhiều cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức lập Danh sách các cá nhân ủy quyền - cá nhân ký xác nhận. Các chỉ tiêu trên danh sách này phải đảm bảo đầy đủ nội dung của một tờ giấy ủy quyền mẫu 02/UQ-TNCN. Như vậy từ 01 tờ ủy quyền đã được rút xuống còn một dòng ủy quyền trên Danh sách. Trường hợp doanh nghiệp không lựa chọn việc lập Danh sách thì vẫn có thể yêu cầu từng cá nhân lập giấy ủy quyền.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!