Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những thủ tục gì với cơ quan thuế?

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những thủ tục gì với cơ quan thuế?

Từ khóa: Kê khai thuế

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 09:52:48 21/07/2016

Theo quy định doanh nghiệp mới thành lập sẽ gồm những thủ tục sau:

1. Nộp tờ khai môn bài (số tiền sẽ theo bậc môn bài), nộp thuế môn bài trong tháng thành lập. Nếu ngày thành lập là cuối tháng doanh nghiệp phải nộp trong thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp

2. Nộp tiền môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập

3. Đăng ký kê khai qua mạng, mua USB token.

4. Nộp mẫu 06 đăng ký theo phương pháp khấu trừ trong thông tư 156 sau 5 ngày cqthue sẽ ra thông báo chấp thuận hay k chập thuận theo phương pháp khấu trừ. Thời hạn nộp là trong kỳ kê khai đầu tiên của tháng/quý nộp tờ khai. (Ví dụ: Thành lập t4/16 thì hạn nộp mẫu 06 là trong tháng 7/16).

5. Nộp tờ khai thuế GTGT /GTTT khi đến kỳ kê khai quý.

6. Nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in /tự in theo mẫu 3.14 thông tu 39 ngay khi nhận đc mẫu thông báo chấp thuận của cơ quan thuế theo phương pháp khấu trừ. 

Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 17:08:35 01/08/2016

Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ kế toán trọn gói, thành lập công ty trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính, dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh và dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Gọi: 0933001499 – 0966001499 gặp Tuấn để được tư vấn miễn phí các dịch vụ. Tham khảo tại: www.cktc.vn

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!