Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/09/2009 còn hiệu lực không?

Tổng cục Thuế có công văn 3847/TCT-TNCN ngày 21/9/2009 hướng dẫn: “Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập liên tục ký hợp đồng thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì đơn vị chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng như hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.” Hiện nay quy định này có còn được áp dụng hay không? Nếu không thì không thực hiện từ ngày nào? Căn cứ vào điểm nào của văn bản nào?

Cũng trường hợp “liên tục ký hợp đồng thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng” thì cá nhân nếu có thu nhập duy nhất tại DN này thì có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN hay không? Trường hợp này ghi vào mẫu 05A hay 05B?

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 2:59:24 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 14:59:39 17/07/2016

Hiện nay quy định tại công văn số 3847/TCT-TNCN  không còn áp dụng  từ ngày 01/10/2013. Lý do ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 100/2007/NĐ-CP và ngày 15/8/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định hiện hành thì cá nhân liên tục ký hợp đồng thời vụ, kể cả trường hợp tính cả năm thì thời gian lao động từ 03 tháng đến 12 tháng trong năm thì tổ chức chi trả vẫn thực hiện khấu trừ theo thuế suất toàn phần, không tính theo Biểu thuế lũy tiến. Cuối năm các trường hợp này không được ủy quyền quyết toán tại tổ chức chi trả thu nhập. Đối với tổ chức chi trả thu nhập khi quyêt toán nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức khai các cá nhận này vào mẫu 05-2/BK-TNCN.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!