Hỏi đáp Thuế > Câu hỏi

Cá nhân không còn làm việc tại công ty có phải làm quyết toán thuế TNCN không?

Em có thắc mắc là nếu trong năm tính thuế 2015, có nhân viên làm việc ở công ty em trong khoảng 6 tháng rồi sau đó làm việc ở đơn vị khác thì công ty em có phải quyết toán thuế TNCN cho nhân viên đó không?. Nếu quyết toán thì có tích vào ủy quyền quyết toán không ạ? Vì cá nhân đó không còn làm việc ở đơn vị em nữa.

Câu hỏi bổ sung

17 Tháng Bảy 2016 2:53:14 CH

Đây là câu hỏi tham khảo được tổng hợp từ nhiều nguồn.


Trả lời

Avatar
Ngày gửi: 14:53:27 17/07/2016

Trường hợp người lao động 6 tháng tại công ty sau đó nghỉ việc chuyển sang đơn vị khác làm việc thì người lao động không thuộc diện được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay nên công ty không tích vào ủy quyền quyết toán thuế thay cho người lao động này.

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!