Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Nhà thầu xuất hóa đơn khi hoàn thành một phần công trình.

Ngày gửi: 09:55:53 26/09/2016 | 

Hóa đơn Thuế thu nhập doanh nghiệp Chính sách Thuế

TRẢ LỜI
1

Tiền hỗ trợ sửa chữa nhà của Công ty có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Ngày gửi: 15:27:34 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xin cho hỏi chi phí tiền lương, bảo hiểm của Giám đốc có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Ngày gửi: 15:23:58 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xác định chi phí lương hợp lý?

Ngày gửi: 15:22:42 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chi phí mua đồ dùng phục vụ cán bộ nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN và có được áp dụng mức thuế suất 0% không?

Ngày gửi: 15:21:26 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN?

Ngày gửi: 15:19:48 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có cần phải kê khai chi phí hoa hồng vào phụ lục nào trong quyết toán thuế TNDN không?

Ngày gửi: 08:31:31 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Mức tối đa cho khoản này?

Ngày gửi: 08:26:19 18/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai?

Ngày gửi: 15:06:38 17/07/2016 | 

Kê khai thuế HTKK - hỗ trợ kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

DN làm theo QĐ số 48 có phải kê khai trên 3.3.6 không? Phát hiện BCTC 2014 sai có thể làm lại và nộp không? Nội dung liên quan đến mục B4 (Kê khai Thuế TNDN)

Ngày gửi: 15:03:51 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Báo cáo tài chính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Ngày gửi: 15:02:24 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!