Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Xác định chi phí lương hợp lý?

Ngày gửi: 15:22:42 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Mức tối đa cho khoản này?

Ngày gửi: 08:26:19 18/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN?

Ngày gửi: 08:24:29 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Giải thích rõ quy định tại công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016?

Ngày gửi: 15:00:28 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/09/2009 còn hiệu lực không?

Ngày gửi: 14:59:17 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trong năm 2015 chưa đăng ký được MST, đến tháng 2 năm 2016 mới có MST, như thế thì khi QTT TNCN năm 2015, có được tính giảm trừ bản thân không?

Ngày gửi: 14:58:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản tiền cho cán bộ đơn vị đi học nước ngoài vẫn được chi trả, đơn vị quyết toán như thế nào?

Ngày gửi: 14:57:21 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chuẩn bị giấy tờ gì để giảm trừ gia cảnh?

Ngày gửi: 14:55:11 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xin hỏi những người cộng tác viên có thu nhập không thường xuyên trong năm thì phải giữ bao nhiêu % khoản thu nhập của họ?

Ngày gửi: 14:54:04 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cá nhân không còn làm việc tại công ty có phải làm quyết toán thuế TNCN không?

Ngày gửi: 14:53:07 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN cho NNT đối với trường hợp DN sáp nhập?

Ngày gửi: 14:52:04 17/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN: có những khoản như ăn ca, không phải chịu thuế TNCN thì khi quyết toán có chỗ vào tờ khai không hay là tự trừ đi?

Ngày gửi: 14:49:41 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chi phí tiền học chuyên môn có phải chịu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 11:33:32 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp có hai nguồn thu nhập số thuế TNCN đã nộp lớn hơn số phải nộp. Nhưng không có nhu cầu hoàn thuế cũng như chuyển sang năm sau thì mình có phải tự làm quyết toán thuế TNCN hay không?

Ngày gửi: 11:31:51 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Người nộp thuế đến thời điểm này mới khai giảm trừ có được quyết toán thuế TNCN năm 2015 hay không? Nếu đến thời điểm quyết toán chưa có mã số thuế có ủy quyền quyết toán được không?

Ngày gửi: 11:30:33 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!