Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Quyết toán thuế

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Tiền hỗ trợ sửa chữa nhà của Công ty có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN?

Ngày gửi: 15:27:34 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xin cho hỏi chi phí tiền lương, bảo hiểm của Giám đốc có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không?

Ngày gửi: 15:23:58 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính vào chi phí khi xác định thuế TNDN?

Ngày gửi: 15:19:48 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Điều kiện và thủ tục các khoản nợ được xóa nợ? Khoản tổn thất có được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không?Điều kiện và thủ tục các khoản nợ được xóa nợ? Khoản tổn thất có được tính

Ngày gửi: 08:34:03 18/07/2016 | 

Quyết toán thuế Nợ thuế Thuế giá trị gia tăng

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có cần phải kê khai chi phí hoa hồng vào phụ lục nào trong quyết toán thuế TNDN không?

Ngày gửi: 08:31:31 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Mức tối đa cho khoản này?

Ngày gửi: 08:26:19 18/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN?

Ngày gửi: 08:24:29 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Ngày gửi: 15:02:24 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Giải thích rõ quy định tại công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016?

Ngày gửi: 15:00:28 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/09/2009 còn hiệu lực không?

Ngày gửi: 14:59:17 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trong năm 2015 chưa đăng ký được MST, đến tháng 2 năm 2016 mới có MST, như thế thì khi QTT TNCN năm 2015, có được tính giảm trừ bản thân không?

Ngày gửi: 14:58:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản tiền cho cán bộ đơn vị đi học nước ngoài vẫn được chi trả, đơn vị quyết toán như thế nào?

Ngày gửi: 14:57:21 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xin hỏi những người cộng tác viên có thu nhập không thường xuyên trong năm thì phải giữ bao nhiêu % khoản thu nhập của họ?

Ngày gửi: 14:54:04 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cá nhân không còn làm việc tại công ty có phải làm quyết toán thuế TNCN không?

Ngày gửi: 14:53:07 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN cho NNT đối với trường hợp DN sáp nhập?

Ngày gửi: 14:52:04 17/07/2016 | 

Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!