Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Kê khai thuế

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Trong trường hợp cộng tác viên ký hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng thì Công ty tạm giữ bao nhiêu % khoản thu nhập họ nhận được?

Ngày gửi: 10:34:35 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Một người có thu nhập 2 nơi và ký hợp đồng chính thức 1 nơi thì có được ủy quyền quyết toán cho 1 nơi có thu nhập không?

Ngày gửi: 10:33:17 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cấp mã số thuế người phụ thuộc cho người không có CMT như thế nào?

Ngày gửi: 10:31:26 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN

Ngày gửi: 10:29:59 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Không uỷ quyền quyết toán khi kê khai không phải tích vào ô uỷ quyền quyết toán thay đúng không?

Ngày gửi: 10:28:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cách tính thuế đối với trả thù lao cho thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Ngày gửi: 10:26:36 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Lý do phần mềm 3.3.5 báo lỗi không cho ghi?

Ngày gửi: 10:10:15 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!