Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Kê khai thuế

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Người nộp thuế đến thời điểm này mới khai giảm trừ có được quyết toán thuế TNCN năm 2015 hay không? Nếu đến thời điểm quyết toán chưa có mã số thuế có ủy quyền quyết toán được không?

Ngày gửi: 11:30:33 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Tính thuế TNCN đối với người nước ngoài ?

Ngày gửi: 11:29:04 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công ty tôi thường xuyên thuê lao động thời vụ dưới 3 tháng. Tôi muốn hỏi cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng lao động thời vụ?

Ngày gửi: 11:16:55 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp công ty tôi thuê nhân viên thời vụ dưới 3 tháng nhưng chưa có mã số thuế thì bên công ty tôi tạm khấu trừ 10% thuế TNCN phải không?

Ngày gửi: 11:13:43 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp lao động cam kết không đủ nộp thuế TNCN nhưng sau này cơ quan thuế phát hiện lao động ấy gian lận thì cơ quan thuế thu thuế lao động đó hay công ty?

Ngày gửi: 11:11:36 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có được khấu trừ cho bản thân trong bốn tháng chưa đăng ký cấp mã số thuế?

Ngày gửi: 11:01:57 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Đăng ký giảm trừ gia cảnh và quyết toán thuế TNCN

Ngày gửi: 10:58:03 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Thu nhập tính thuế TNCN của người nước ngoài có mặt tại VN hơn 183 ngày/năm được tính như thế nào?

Ngày gửi: 10:55:42 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản thu nhập nào tính thuế và không tính thuế TNCN?

Ngày gửi: 10:52:06 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có cần bổ sung hồ sơ chứng từ để quyết toán thuế TNCN?

Ngày gửi: 10:45:28 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công ty tôi có bắt buộc nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc lên cơ quan thuế không hay chỉ cần lưu trữ tại đơn vị?

Ngày gửi: 10:44:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khi làm quyết toán TNCN có bắt buộc phải có mã số thuế cá nhân làm công ăn lương không?

Ngày gửi: 10:42:24 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Thuế TNCN tự động bù trừ hay cần thủ tục để chuyển sang kỳ tiếp?

Ngày gửi: 10:41:14 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Doanh nghiệp có được bù trừ giữa 2 đối tượng nộp thừa và nộp thiếu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 10:39:08 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Có phải làm tờ khai bổ sung cho những tháng nộp thiếu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 10:36:23 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!