Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Kê khai thuế

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
1

Tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại VN?

Ngày gửi: 08:24:29 18/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Hướng dẫn kê khai QTT TNDN trên phần mềm kê khai?

Ngày gửi: 15:06:38 17/07/2016 | 

Kê khai thuế HTKK - hỗ trợ kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Triển khai nộp biểu mẫu CTT25/AC qua mạng?

Ngày gửi: 15:05:14 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Hóa đơn iHTKK - khai thuế qua mạng

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

DN làm theo QĐ số 48 có phải kê khai trên 3.3.6 không? Phát hiện BCTC 2014 sai có thể làm lại và nộp không? Nội dung liên quan đến mục B4 (Kê khai Thuế TNDN)

Ngày gửi: 15:03:51 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Báo cáo tài chính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Ngày gửi: 15:02:24 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Giải thích rõ quy định tại công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016?

Ngày gửi: 15:00:28 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Công văn số 3847/TCT-TNCN ngày 21/09/2009 còn hiệu lực không?

Ngày gửi: 14:59:17 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trong năm 2015 chưa đăng ký được MST, đến tháng 2 năm 2016 mới có MST, như thế thì khi QTT TNCN năm 2015, có được tính giảm trừ bản thân không?

Ngày gửi: 14:58:15 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Khoản tiền cho cán bộ đơn vị đi học nước ngoài vẫn được chi trả, đơn vị quyết toán như thế nào?

Ngày gửi: 14:57:21 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chuẩn bị giấy tờ gì để giảm trừ gia cảnh?

Ngày gửi: 14:55:11 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Xin hỏi những người cộng tác viên có thu nhập không thường xuyên trong năm thì phải giữ bao nhiêu % khoản thu nhập của họ?

Ngày gửi: 14:54:04 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cá nhân không còn làm việc tại công ty có phải làm quyết toán thuế TNCN không?

Ngày gửi: 14:53:07 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Quyết toán thuế TNCN: có những khoản như ăn ca, không phải chịu thuế TNCN thì khi quyết toán có chỗ vào tờ khai không hay là tự trừ đi?

Ngày gửi: 14:49:41 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Chi phí tiền học chuyên môn có phải chịu thuế TNCN không?

Ngày gửi: 11:33:32 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Trường hợp có hai nguồn thu nhập số thuế TNCN đã nộp lớn hơn số phải nộp. Nhưng không có nhu cầu hoàn thuế cũng như chuyển sang năm sau thì mình có phải tự làm quyết toán thuế TNCN hay không?

Ngày gửi: 11:31:51 17/07/2016 | 

Kê khai thuế Quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!