Trang chủ > Hỏi đáp Thuế

Tìm kiếm

Change title to update and save instantly!
Tìm Câu Hỏi...

Câu hỏi mới lĩnh vực: Đăng ký thuế

Change title to update and save instantly!
TRẢ LỜI
2

Cho mình hỏi thủ tục để được xuất hóa đơn GTGT cụ thể là như nào vậy?

Ngày gửi: 16:22:53 24/01/2017 | 

Đăng ký thuế

TRẢ LỜI
1

thủ tục với cơ quan thuế cho công ty mới thành lập

Ngày gửi: 11:29:10 10/12/2016 | 

Đăng ký thuế Thuế giá trị gia tăng

TRẢ LỜI
1

Chuẩn bị giấy tờ gì để giảm trừ gia cảnh?

Ngày gửi: 14:55:11 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Tôi muốn hỏi đăng ký người phụ thuộc và mã số thuế cho người phụ thuộc do cá nhân tự đăng ký hay là đơn vị phải đăng ký?.

Ngày gửi: 10:53:41 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Cấp mã số thuế người phụ thuộc cho người không có CMT như thế nào?

Ngày gửi: 10:31:26 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp
TRẢ LỜI
1

Lý do phần mềm 3.3.5 báo lỗi không cho ghi?

Ngày gửi: 10:10:15 17/07/2016 | 

Đăng ký thuế Kê khai thuế Thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi có giải pháp

Bạn muốn hỏi gì?

Change title to update and save instantly!

Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!