Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ DUY KHÁNH

Địa chỉ: Ngõ 266, tổ 16, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 136

Địa chỉ: SN 26, tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

TRUNG TÂM BẢO TỒN GEN VÀ PHÁT TRIỀN CÂY DƯỢC LIỆU BẮC KẠN

Địa chỉ: Số 161 Tổ 3, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HẢI ANH BẮC KẠN

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO HẢI ANH BK

Địa chỉ: Số nhà 404A, tổ 16, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ CHÂU Á - CHI NHÁNH BẮC KẠN

Tên giao dịch: ASIA ESTIMATE COMPANY LIMITED BAC KAN BRANCH

Địa chỉ: Số nhà 25, Đường Thanh Niên, Tổ 1, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN BẢN ĐỊA

Tên giao dịch: INDIVIDUAL RESOURCES DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMP

Địa chỉ: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, tổ 3, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH - ATC

Tên giao dịch: ATC-COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Dốc Xưởng Cưa, tổ 18, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM SƠN BẮC

Địa chỉ: Số 406, tổ 15, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY SẢN THƯỢNG NGUỒN

Tên giao dịch: HTX NLTS THƯỢNG NGUỒN

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN PHÚ BẮC KẠN

Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 101, đường Nguyễn Văn Tố, Tổ 14, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP XANH BẮC KẠN

Địa chỉ: Số nhà 160. tổ 11B, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 839

Địa chỉ: Số nhà 4, tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH NHẤT QUÝ DIGITAL

Địa chỉ: Số nhà 30, tổ 11B, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIÊN KHOA

Tên giao dịch: KKTS

Địa chỉ: Số nhà 04, Tổ 9, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 368

Địa chỉ: Số 5, đường Bàn Văn Hoan, tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CP SINH THÁI BẮC KẠN

Tên giao dịch: BAC KAN ECO., JSC

Địa chỉ: Số 23, tổ 11B, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TÂN THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Số 4, tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN NIÊN BẮC KẠN

Địa chỉ: Số nhà 12, đường Bàn Văn Hoan, tổ 11A, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÀ ỎI

Tên giao dịch: HTX NÀ ỎI

Địa chỉ: Tổ 11B, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH FARMFEED VIỆT NAM

Địa chỉ: Số nhà 23, tổ 11B, Phường Sông Cầu, Thành Phố Bắc Kạn, Bắc Kạn