Ủng hộ kinh phí duy trì VinaBiz

Change title to update and save instantly!

BUY ME A COFFEE?


Tra cứu hóa đơn

Change title to update and save instantly!

Có thể bạn quan tâm

Change title to update and save instantly!

Tìm kiếm

Danh sách công ty tại Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Change title to update and save instantly!

CÔNG TY TNHH THRIVE

Tên giao dịch: THRIVE CO.,LTD

Địa chỉ: Xóm 6, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VĂN HẢI

Tên giao dịch: HTX DVNN VAN HAI

Địa chỉ: Xóm Trung Chính, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP KIẾN TRUNG

Tên giao dịch: HTX DVNN KIEN TRUNG

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP ÂN HÒA

Tên giao dịch: HTX DVTH NN AN HOA

Địa chỉ: Xóm 4, Xã ân Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG HƯỚNG

Tên giao dịch: HTX NN DONG HUONG

Địa chỉ: Xóm 12, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CỘNG THÀNH

Tên giao dịch: HTX NN CONG THANH

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH TUYÊN MAI KIM ĐÔNG

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KIM SƠN

Tên giao dịch: HTX DVNTTS KIM SON

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐỊNH HÓA

Tên giao dịch: HTX DVNN DINH HOA

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Định Hóa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẮC THÀNH

Tên giao dịch: HTX NN BAC THANH

Địa chỉ: Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH - THƯƠNG MẠI KIM SON WINE

Tên giao dịch: KS WINE CO., LTD

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIM TÂN

Tên giao dịch: HTX NN KIM TAN

Địa chỉ: Xóm 13, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ BẢO HIỂM PHÚC LÂM

Tên giao dịch: PHUC LAM INSURANCE AND TRAINING SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Xóm 7, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TRÌ CHÍNH

Tên giao dịch: HTX DVNN TRI CHINH

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP ĐÔNG THIỆN

Tên giao dịch: HTX NN DONG THIEN

Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LƯU PHƯƠNG

Tên giao dịch: HTX DVNN LUU PHUONG

Địa chỉ: Xóm 9, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

CÔNG TY TNHH DREAM PLASTIC KIM SƠN

Địa chỉ: Lô C4 ẵ C5 ẵ C6 ẵ C7, cụm công nghiệp Đồng Hướng, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HÙNG TIẾN

Tên giao dịch: HTX NN HUNG TIEN

Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂY THIỆN

Tên giao dịch: HTX NN TAY THIEN

Địa chỉ: Xóm 16, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP NHƯ HÒA

Tên giao dịch: HTX NN NHU HOA

Địa chỉ: Xóm 3, Xã Như Hòa, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình